neoTECH ERP Η επιλογή εγκατάστασης ενός νέου μηχανογραφικού συστήματος απαιτεί οργάνωση, εμπειρία, επαγγελματισμό, μεθοδικότητα και τεχνογνωσία. Η επιλογή της neoTECH εγγυάται την ιδανική υλοποίηση οποιουδήποτε έργου. neoTECH ERP

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επιτυχημένες συνεργασίες δημιουργούν προστιθέμενη αξία και βελτιώνουν τη λειτουργία κάθε επιχείρησης. Συνεργαστείτε μαζί μας και αποκτήστε νέα δυναμική :

Μπακιρτζής Χρήστος

Client Services Director

T: +30 2312 202 400
E: chris@neotech.gr

Η Synergy είναι η πιο δυναμική εταιρία παραγωγής λογισμικού στην Ελλάδα. 

Με πρωτοποριακές εφαρμογές και καινοτομικές μεθόδους διάθεσης του λογισμικού της, εξυπηρετεί με επιτυχία τις μηχανογραφικές απαιτήσεις εταιριών κάθε μεγέθους και αντικειμένου δραστηριότητας και διευκολύνει σημαντικά τη διαχείριση των επιχειρηματικών τους διαδικασιών.
Η Synergy αναπτύσσει σύγχρονα, πρωτοποριακά συστήματα business software με τεχνολογία αιχμής, αξιοποιώντας το ταλέντο και τις γνώσεις μίας από τις καλύτερες ομάδες ειδικών της χώρας.

Οι εφαρμογές Synergy χαρακτηρίζονται από φιλικότητα, απλότητα στους χειρισμούς και τις διαδικασίες, αδιάκοπη αλλά και άμεση υποστήριξη με μοναδικό τρόπο. Η μηχανογράφηση γίνεται πραγματικός σύμμαχος και εμπνευστής της επιχειρηματικής δράσης.
Οι εφαρμογές Synergy είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και εντελώς κατάλληλες για το μέγεθος και το αντικείμενο δραστηριότητας των επιχειρήσεων που εγκαθίστανται. 

Οι εφαρμογές της Synergy  εξελίσσονται και βελτιώνονται διαρκώς. Διατηρούμε τακτική επικοινωνία με τους πελάτες, που μας ενημερώνουν για κάθε θέμα που αφορά το λογισμικό μας και τη χρήση του και προτείνουν ιδέες που προέρχονται από τη δική τους εμπειρία και τις απαιτήσεις τους. 
Έτσι, τόσο οι εφαρμογές όσο και οι υπηρεσίες μας αναβαθμίζονται για να εξακολουθούν να καλύπτουν τις μηχανογραφικές απαιτήσεις επιχειρήσεων σαν τη δική σας. 


Χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν μηχανογραφηθεί από τα σημερινά στελέχη της εταιρίας. Επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και δραστηριότητας, που με τις δικές τους απαιτήσεις και ιδέες συνετέλεσαν σημαντικά στην πληρότητα, την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών.

Οι εφαρμογές μας ενσωματώνουν νέες ιδέες, μεθοδολογίες και τεχνικές. Διαθέτουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία για προσαρμογή της λειτουργικότητας σε ξεχωριστές αλλά και σε σύνθετες απαιτήσεις, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες για οργάνωση, εξοικονόμηση πόρων και σωστή και χρήσιμη πληροφόρηση.

Οι εφαρμογές της Synergy είναι αποτέλεσμα 26ετούς εμπειρίας στην ανάπτυξη εφαρμογών για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Συνδυάζουν με επιτυχία πρωτοποριακό σχεδιασμό και ανάλυση με καινοτόμες τεχνολογίες για να δημιουργήσουν λύσεις που αποδίδουν και αυξάνουν την παραγωγικότητα.Ανάπτυξη

Το επιχειρησιακό λογισμικό Synergy αναπτύχθηκε σαν ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που αποτελείται από ενότητες που συνδυάζονται μεταξύ τους ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης. 

Ενοποιεί σε ένα σύστημα λειτουργίες Εμπορικής και Παραγωγικής διαχείρισης, Μισθοδοσίας, Διαχείρισης Προσωπικού, CRM, Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Διασφάλισης Ποιότητας.

Σχεδιασμός

Σχεδιάστηκε εξ’ ολοκλήρου από την αρχή. Αναπτύχθηκε με τα καλύτερα τεχνολογικά εργαλεία, σε εργαστήρια χωρίς περιορισμούς τεχνολογίας, με βάση πραγματικά υψηλές τεχνολογικές προδιαγραφές.

Ηανάπτυξη των εφαρμογών έγινε βάσει προτύπων που επιβάλλουν ποιοτικό έλεγχο ήδη από τον αρχικό σχεδιασμό και σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης.

Λειτουργία

Μπορεί να λειτουργήσει είτε σαν τυποποιημένο σύστημα, έτοιμο να λειτουργήσει άμεσα, είτε σαν ανοικτή business πλατφόρμα που μπορεί να διαμορφωθεί κατά περίπτωση.

Έτσι, είτε είστε ένας ελεύρερος επαγγελματίας, ιδιοκτήτης καταστήματος, μικρή επιχείρηση, λογιστής, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης σε μία μεγάλη επιχείρηση, Διευθυντής Λογιστηρίου σε μία μεσαία επιχείρηση, η Synergy μπορεί να σας προσφέρει τη σωστή λύση για την επιχείρησή σας.

Πολυγλωσσικότητα

Σχεδιάστηκε από την αρχή με στόχο τη διεθνή σταδιοδρομία και την εξυπηρέτηση των πελατών με πολυεθνική δραστηριότητα κυρίως στα Βαλκάνια και την Κύπρο. 

Σήμερα οι εφαρμογές έχουν μεταφραστεί (Αγγλικά, Βουλγαρικά, Ρουμανικά, Σερβικά, Ρωσσικά και Τουρκικά) και προσαρμοστεί (localization) στις αντίστοιχες εμπορικές και φοροτεχνικές πρακτικές.