ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

neoTECH
ΚΑΝΤΙΡΗΣ Χ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 19
54634 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τ: +30 2312 202 400
F: +30 2312 202 400
E: info@neotech.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επιτυχημένες συνεργασίες δημιουργούν προστιθέμενη αξία και βελτιώνουν τη λειτουργία κάθε επιχείρησης. Συνεργαστείτε μαζί μας και αποκτήστε νέα δυναμική :

Μπακιρτζής Χρήστος

Client Services Director

T: +30 2312 202 400
E: chris@neotech.gr

Η σημερινή δομή της neoTECH απεικονίζεται σε
σύχρονο οργανόγραμμα της εταιρείας που φαίνεται από τον τρόπο οργάνωσης της διότι είναι φανερός ο προσανατολισμός της στο χώρο της τεχνολογίας , της μελέτης  εγκατάστασης E.R.P. , custom & internet εφαρμογών , αλλά ειδικότερα στο χώρο εμπορίας , πώλησης , αντικατάστασης , κάλυψης ευρέου εξοπλισμού Hardware υποστήριξης large account συμβολαίων ,  αλλά και την μελέτη δικτυακού εξοπλισμού , δομημένης καλωδίωσης , καθώς και την συνεχόμενη εποπτεία του τμήματος τηλεφωνικής υποστήριξης ( Help Desk Support ) για την συνεχή εξέλιξη , βελτίωση του , έτσι ώστε να πετυχαίνει στο maximum την ικανοποίηση όλων των πελατών της.
οργανόγραμμα neoTECH