ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επιτυχημένες συνεργασίες δημιουργούν προστιθέμενη αξία και βελτιώνουν τη λειτουργία κάθε επιχείρησης. Συνεργαστείτε μαζί μας και αποκτήστε νέα δυναμική :

Μπακιρτζής Χρήστος

Client Services Director

T: +30 2312 202 400
E: chris@neotech.gr

Η υποστήριξη των εγκαταστάσεων των Πελατών της neoTECH εστιάζει στην εξοικονόμηση πόρων και στην παροχή βέλτιστου αποτελέσματος σε κάθε στάδιο χρήσης του μηχανογραφικού τους συστήματος.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης παρέχονται τόσο με παραδοσιακές αλλά και νέες μεθόδους, ανάλογα με τις ανάγκες και την προτίμηση του Πελάτη.

ΓΕΝΙΚΑ

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η neoTECH περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που καλύπτει όλα τα στάδια του κύκλου πώλησης των ολοκληρωμένων συστημάτων.

Οι πλήρεις υπηρεσίες σε συνδυασμό με τα ολοκληρωμένα συστήματα που παρέχει η neoTECH, προσφέρουν τη δυνατότητα στους συνεργάτες της να επιλέγουν ένα και μόνο προμηθευτή, αναπτύσσοντας, έτσι, αποδοτικές και μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας.

 

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών:

 

Presales

Sitesurvey

Ανάλυσης & σχεδιασμού συστήματος

Διαχείρισης έργου
Αρχικής εκπαίδευσης χρηστών

 

Παροχή τεχνικών υπηρεσιών:

Help desk
Οn site τεχνικής υποστήριξης
Εγχειριδίων χρήσης και οδηγιών στα Ελληνικά
Επισκευή του εξοπλισμού συμβολαίου συντήρησης
Συμβάσεις συντήρησης και υποστήριξης

 

Η neoTECH διατηρεί διαφορετικά κέντρα υποστήριξης και εξυπηρέτησης:

Τεχνικό κέντρο
Κινητό συνεργείο
Κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και HelpDesk