ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επιτυχημένες συνεργασίες δημιουργούν προστιθέμενη αξία και βελτιώνουν τη λειτουργία κάθε επιχείρησης. Συνεργαστείτε μαζί μας και αποκτήστε νέα δυναμική :

Μπακιρτζής Χρήστος

Client Services Director

T: +30 2310 531 654
E: chris@neotech.gr

Η neoTECH παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας σε όλα τα μηχανήματα που προμηθεύει καλύπτοντας πλήρως πιθανές βλάβες που προκύπτουν από τη λειτουργία τους. Η εγγύηση καλύπτει

ΣΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Σε καινούρια μηχανήματα η εγγύηση καλύπτει το χρονικό διάστημα που αναφέρεται από τον κατασκευαστή.

ΣΕ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Σε μεταχειρισμένα μηχανήματα η εγγύηση αφορά δύο(2) έτη από την ημερομηνία αγοράς τους και καλύπτει όλα τα μηχανικά τους μέρη.