ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

neoTECH
ΚΑΝΤΙΡΗΣ Χ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 19
54634 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τ: +30 2312 202 400
F: +30 2312 202 400
E: info@neotech.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επιτυχημένες συνεργασίες δημιουργούν προστιθέμενη αξία και βελτιώνουν τη λειτουργία κάθε επιχείρησης. Συνεργαστείτε μαζί μας και αποκτήστε νέα δυναμική :

Μπακιρτζής Χρήστος

Client Services Director

T: +30 2312 202 400
E: chris@neotech.gr

 

Στην έντονα ανταγωνιστική εποχή μας για να επιτύχει μια νέα επιχείρηση χρειάζονται έρευνα και μελέτη, σωστός σχεδιασμός και προγραμματισμός, ορθή και συνεπής δράση. Μια ορθή οικονομοτεχνική μελέτη εντοπίζει από την αρχή το επίπεδο επιχειρηματικού κινδύνου, υπολογίζει το κόστος και την απόσβεση μιας επένδυσης και αποτρέπει τη δημιουργία θνησιγενών δραστηριοτήτων εμποδίζοντας έτσι την αποτυχία του επιχειρηματικού σχεδίου.

Η neoTECH αναγνωρίζοντας τα παραπάνω διαθέτει τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό για τη σύνταξη μελετών και προτάσεων για την ανάληψηέργων πληροφορικής οποιουδήποτε μεγέθους.

Ανάλογα με τα επιχειρηματικά σας πλάνα και τις ανάγκες της επιχείρησής σας η μελέτη της περίπτωσης θα προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

Προγράμματα επιδοτήσεων

Μείνετε σε διαρκή ενημέρωση σχετικά με νέα επενδυτικά προγράμματα από την Ευρωπαική Ένωση και μάθετε γρήγορα, εύκολα και άμεσα αν εντάσεστε σε προγράμματα. Η neoTECH αναλαμβάνει πλήρως την ανάπτυξη, το σχεδιασμό και όλη την απαραίτητη τεκμηρίωση για την ένταξη σε προγράμματα επιδοτήσεων με απόλυτη επιτυχία! 

 

Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει: 

 

  • Την επισήμανση του νομικού & φορολογικού πλαισίου.
  • Την αξιολόγηση μακροοικονομικών μεγεθών του κλάδου. 
  • Την αξιοποίηση επιδοτήσεων μέσω προγραμμάτων και κοινοτικών αναπτυξιακών νόμων. 
  • Την ανάλυση S.W.O.T. 
  • Tην οικονομική μελέτη εφικτότητας του επενδυτικού σχεδίου.